Seleccionar página

Video presentación Afibromed | | Afibromed

Afibromed agraeix tot el suport rebut en l’esdeveniment d’avui dia 17 de juliol on hem donat veu al nostre projecte,  Give and Take al Museu Pau Casals el Vendrell per donar-nos l’oportunitat de gaudi i fer connexa el nostre objectiu, avui tots hem sembrat una llavor que donarà els seus fruits més dolços.

Amb repartir agraimens a totes aquelles entitats i persones que ens recolçan i han fet posible les part de les terapias de Afibromed per millor la qualitat de vida dels malalts.

Intentarem amb força seguir lliutan per la nostre investigacio que se esta portan a terme a la universidad de medicina de  Navarra  amb el estudi dels biomarcadors.

Com ja sabeu Afibromed es gratuita i necesitem el recolçament de aquelles persones que solidariament volem comparti els nostres events amb nosaltres, per aixo   els nostres events seran par tot tipo de públic que pateixi una malaltia o no .

Afibromed es fa funda amb  l’objectiu de ser mes proper i emocional per aixo tots els nostres col·laboradors  tenen una especial sensibilitat humana.

Com el nostre col·laborador Lorenzo Quinn que ens va obsequia amb el seu treball ( Mira la teva anima) amb ell volem transmetre el que és Afibromed .

 Exposat el Museu Deu del Vendrell  apartir del 20 de julio ,on podreu veure i observa l ànima Afibromed , farà una temporada ja que passarà per diferents Museu y poder així donant més visibilitat al nostre interior que tan apagat  estar .

Millora el teu interior i repercutirà al teu exterior.

Gràcies al Centre la Riera amb el Dr. Parunella per confiar amb aquest funcionament i poder tenir millor control mèdic amb el pacient i poder així invertir a què el malalt tingui menys afectes secundaris .

Gràcies a l’empresa Andilana per la seva donació amb 1 eur una tapa .

El grup Som Poble que van invertir part del seu sou amb les associacions del poble amb diners al carre

Al grup Català Nerea Bassart trio per donar so ala nostre malaltia

I com no el nostre Psicoterapeuta Densi LLeberia per seguir el tractament equilibren les emocions .

Associació +Tu amb Lidia Rodríguez que confia plenament amb el nostre projecte i amb la unió altres entitats per ser més forç .

Vols forma part del nostre esdeveniments se voluntaris pots truncar al 611044694

Museu Pau CasalsLa imagen puede contener: texto

La imagen puede contener: 4 personas, incluido Lidia Rodriguez de Diego, personas de pie

 

 

La imagen puede contener: una o varias personas, árbol, multitud, cielo y exterior

La imagen puede contener: una o varias personas, árbol, planta, mesa, exterior y naturaleza

No hay ninguna descripción de la foto disponible.La imagen puede contener: personas sentadas, mesa e interior
Afibromed agradece todo el apoyo recibido en el evento de hoy día 17 de julio donde hemos dado voz a nuestro proyecto, Give and Take

Gracias al Museo Pau Casals el Vendrell por darnos la oportunidad de disfrute y hacer conexa nuestro objetivo hoy todos hemos sembrado una semilla que dará sus frutos más dulces.
Con repartir agraimens a todas aquellas entidades y personas que nos recolçan y han hecho posible las parte de las terapias de Afibromed para mejor la Calidad de vida de los enfermos.
intentaremos con fuerza seguir lliutan por nuestra investigacion que se esta están realizando en la universidad de navarra y tan están avanzan con el estudio del biomarcadores.
Como ya sabéis Afibromed es gratuita y necesitamos el apoyo de aquellas personas que solidariamente queremos comparti nuestros eventos con nosotros, por eso apartirde ahora nuestros eventos serán para todo tipo de público que sufra una enfermedad o no.

Afibromed se hace funda con el objetivo de ser más cercano y emocional por eso todos nuestros colaboradores tienen una especial sensibilidad humana.
Como nuestro colaborador Lorenzo Quinn que nos obsequia con su trabajo (Mira tu alma) con ellos queremos transmitir lo que es Afibromed.
Se era expuesto el Museo Deu del Vendrell donde podrá ver y observa el alma Afibromed, hará una temporada ya que pasará por diferentes Museo y poder así dando más visibilidad a nuestro interior que tan abandonado estar.
Mejora tu interior y repercutirá en tu exterior.

Gracias al Centro la Riera con el Dr. Parunella por confiar en este funcionamiento y poder tener mejor control médico con el paciente y poder así invertir a que el enfermo tenga menos afectos secundarios.

Gracias a la empresa Andilana por su donación con 1 eur una tapa.

El grupo Somos Pueblo que invirtieron parte de su sueldo con las asociaciones del pueblo con dinero en la calle

En el grupo Catalán Nerea Bassart trío para dar sonido ala nuestro enfermedad

Y como no nuestro Psicoterapeuta densa liebre para seguir el tratamiento equilibran las emociones.

Asociación + Tú con Lidia Rodríguez que confía plenamente con nuestro proyecto y con la unión otras entidades para ser más esfuerzo.

Quieres forma parte de nuestros eventos voluntarios puedes llamar al 611044694